Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lær deg ASP.NET Del 5: Detaljvisning av valgt artikkel


Av: Øyvind A. Isaksen

Etter å ha klikket på ønsket artikkel i artikkellisten skal den aktuelle artikkelen vises i sin helhet. Her viser vi deg hvordan man henter ut og presenterer en enkelt artikkel utifra artikkelens unike ID.Hente artikkel fra database med Stored ProcedureVi har tidligere sett på hvordan man oppretter en Stored Procedure i SQL Server 2008 Express. Vi har også forklart fordelene med å bruke Stored Procedure fremfor Inline SQL.

Åpne databasen og opprett en ny Stored Procedure med navn "spGetArticle". Vi ønsker å hente ut en bestemt artikkel utifra angitt ID, SQL spørringen blir dermed seende slik ut:


USE [Minside]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetArticle]
(
       @ArticleID tinyint
)
AS
BEGIN
       SET NOCOUNT ON;
       SELECT title,ingress,body,date from tblArticles where id=@ArticleID
END


Opprett ny ASPX-fil for visning av artikkelDet neste vi skal gjøre er å opprette filen som skal vise valgt artikkel. Høyreklikk på mappen "Templates" og velg "Add new item...". Velg så at filen skal baseres på "Web Form" malen. Gi filen navnet "Article.aspx" og klikk på "Add". Til slutt velger du "Default.master" som din masterpage. Klikk "Ok".

Legg inn følgende kode i Article.aspx file (code front):


<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Templates/Default.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Article.aspx.cs" Inherits="Templates_Article" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Main" Runat="Server">

    <h1><asp:Label runat="server" ID="lblTitle" /></h1>
    Publisert: <asp:Label runat="server" ID="lblPublishDate" /><br /><br />
    <b><asp:Label runat="server" ID="lblIngress" /></b><br /><br />
    <asp:Label runat="server" ID="lblBody" />

</asp:Content>


I Article.aspx.cs (code behind fila) legger du så inn følgende kode:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class Templates_Article : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!Page.IsPostBack)
        {
            if (Request.QueryString["id"] != null)
            {
                BindArticle(int.Parse(Request.QueryString["id"].ToString()));
            }
        }
    }

    protected void BindArticle(int ArticleId)
    {
        SqlConnection conn = new SqlConnection(Minside.Common.ConnString);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("spGetArticle", conn);
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("ArticleID", ArticleId));
              
        cmd.Connection.Open();
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            this.lblTitle.Text = dr["title"].ToString();
            this.lblPublishDate.Text = dr["date"].ToString();
            this.lblIngress.Text = dr["ingress"].ToString();
            this.lblBody.Text = dr["body"].ToString();
        }
        cmd.Connection.Close();
        cmd.Dispose();
        conn.Dispose();
    }
}


Trykk CHRL+Shift+b og prosjektet ditt vil bygges, du skal da få "Build succeeded" om alt er korrekt programmert.

For å teste nettsiden din, trykk F5. Nettsiden vil da vises. Klikk på et menypunkt slik at en artikkelliste vises. På en av disse artiklene klikker du så på "les mer". Artikkelen vi da vises i sin helhet på følgende måte:


IllustrasjonsbildeOppsummeringVi har i denne delen sett på hvordan man henter ut en enkelt artikkel fra databasen utifra artikkelens ID. Deretter har vi laget en side som binder data bra databasen til webkontrollere på nettsiden vår.


Nedlasting av filerLast ned hele prosjektet (del 1-5) her:
www.webressurs.no/kurs/aspnet/del5/MinSide.zip


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13750926.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker