Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Lær deg ASP.NET Del 2: Innstallasjon og oppsett av SQL database


Av: Øyvind A. Isaksen

I denne delen av ASP.NET kurset tar vi for oss nedlasting og oppsett av database motoren vi trenger for å lage nettsiden vår dynamisk. Vi viser så hvordan du oppretter en ny database, og til slutt hvordan du oppretter en meny-tabell og legger inn nettsidens menypunkter / kategorier i denne.Illustrasjonsbilde


Før vi går igangFør vi kan gå igang med installasjonen av SQL Server 2008 Express Edition er vi nødt til å laste ned og installere 3 nødvendige software komponenter. Dette er komponenter som kreves for å få installert SQL Server 2008 Express Edition:

1. Microsoft .Net Framework 3.5 SP1.
2. Windows Installer 4.5.
3. Windows PowerShell 1.0.


Microsoft .Net Framework 3.5 SP1.
Det første vi skal gjøre er å laste ned Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Gå til http://www.microsoft.com/net/Download.aspx og klikk på download. Når nedlastingen er fullført, dobbetklikk på fila du nettopp lastet ned (dotnetfx35setup.exe) for å starte installasjonen. Etter en liten stund får du spørsmål om du godtar License Agreement, bekreft det og klikk på "Install". Når installasjonen er fullført får du beskjeden "Setup Complete". Klikk Exit.


Windows Installer 4.5.
Det neste vi skal gjøre er å installere Windows Installer 4.5. Gå inn på  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120486 og klikk du på Download til høyre for "WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe" (om du kjører Windows XP). Windows Installer 4.5 vil nå lastes ned på din maskin. Dobbeltklikk på fila du lastet ned og klikk "Run". Klikk "Next", velg "I Agree" på License Agreement og installasjonen starter. Klikk tilslutt "Finish".


Windows PowerShell 1.0.
Så skal vi laste ned on installere den siste komponenten vi trenger før vi går igang med installasjonen av SQL Server, nemlig Powershell 1.0. Gå inn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=75788&clcid=0x09 og klikk på "Continue" for å starte nedlastingen. Klikk så på "Continue" knappen som vises for å fullføre valideringsprosessen. Fullfør installasjonen av PowerShell 1.0.


Installasjon av SQL Server

Illustrasjonsbilde


Etter at du nå har restartet maskinen din er vi klare for å installere SQL Server. Gå inn på http://www.microsoft.com/express/sql/download/. Her får du tilgang til å laste ned 3 forskjellige versjoner av SQL Server 2008 Express:

1. SQL Server 2008 Express
2. SQL Server 2008 Express with Tools
3. SQL Server 2008 Express with Advanced Services

Vi velger å laste ned "SQL Server 2008 Express with Tools", denne inneholder SQL SERVER database-motoren samt SQL Server Management Studio Basic.

Klikk på "SQL Server 2008 Express with Tools" og velg å laste ned filen "SQLEXPRWT_x86_ENU.exe" (218MB). Når nedlastingen er fullført, dobbelt-klikk på fila for å starte installasjonen av SQL Server 2008 Express Edition.

Filen vil nå automatisk begynne å pakke seg ut (Extractiong Files), dette kan ta et minutt eller 2. Du vil så få presentert SQL Server Installation Center. Trykk på "Installation" til venstre i menyen og velg "New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installaton". Når "Setup Support Rules" vises klikker du "OK" og installasjonen fortsetter. Klikk "Next" når informasjon om Product Key vises og kryss så av for at du godtar License Terms før du igjen klikker "Next". Klikk Install.

"Setup Support Rules" vil nå vises, klikk "Next" for å fortsette. Du kommer nå til "Feature Selection". Trykk "Select all" og deretter "Next". Under "Instance Configuration" velg "Named instance" og gi den navnet "SQLExpress" (eller noe annet du mener er et fint navn for din database instanse). På "Disk Space Requirements", klikk Next.

Under "Server Configuration" sørg for at "SQL Server Database Engine" har Account Name "NT AUTHORITY\SYSTEM". Klikk Next. Velg "Mixed Mode" i Database Engine Configuration og fyll inn et passord, vi velger passordet "minside". Spesifisèr en SQL Server administrator bruker, feks "Administrator". Du kan også klikke på "Add current user" for å legge til den brukeren du for øyeblikket er logget på med som SQL Server Administrator.

Klikk Next under "Error and Usage Reporting" og "Installastion Rules". Vi er nå klare til å starte selve installeringen! Etter at "Instalation Progress" er ferdig klikk "Next" og deretter "Close". SQL Server 2008 Express er nå ferdig installert!


Oppstart av SQL Server for første gangEndelig er vi klare for å starte SQL Server for første gang.
Klikk på SQL Server Management Studio under Start - Programs - Microsoft SQL Server 2008.

Du vil nå få opp dialogboksen "Connect to Server". La Servertype være "Database Engine", Servername kan være det som står fylt ut (Maskinnavn\SQLEXPRESS) og velg "Windows Authentication". Trykk så på "Connect". Database motoren vil nå starte opp, og du vil få opp et mappe-tre til venstre i Object Explorer.


Opprette ny databaseFor å opprette en ny database til nettsiden vår høyreklikker du på mappen "Databases" og velger "New Database...". Fyll inn database "Minside" som navn på databasen. Du kan kalle databasen hva du vil, men det er greit at det er et beskrivende navn i forhold til nettsiden du lager. Klikk "Ok".


Opprette tabell i databasenKlikk på + til venstre for Database-mappen for å se innholdet i den. Du vil der se databasen du akuratt opprettet (Minside). Klikker du på den vil få opp følgende mapper: Database Diagrams, Tables, Views, Synonyms, Programmability, Service Broker og Security. Det vi nå skal gjøre er å opprette en tabell som ineholder menypunktene / kategoriene til nettsiden vår. Høyreklikk på "Tables" og velg "New Table...".

Tabellen vi skal opprette for menypunktene / kategoriene våre må kunne lagre informasjon om hvert menypunkt samt en tilhørende ID som er menypunktes identitet. Vi legger også på et felt som heter "Sort" for å kunne sortere rekkefølgen på menypunktene våre. Menypuntk 1 har feks ID 1, menypunt 2 har ID 2 osv. Fyll inn følgende:

Column Name     Data Type     Allows Nulls
ID                               tinyint                 Ikke avkrysset
Name                        varchar(32)      Ikke avkrysset
Sort                            smallint             Avkrysset

Høyreklikk på ID og velg "Set Primary Key". I Column Properties rett under velger du under "Identity Spesification" Yes på "Is Identity". Klikk på Save og gi tabellen navnet "tblCategories". Ekspandèr "Tables" mappen for å se at tabellen din er opprettet.


Legge inn innhold i tabellenVi skal nå legge inn 5 menypunkter i tabellen vi akkurat opprettet. Høyreklikk på dbo.tblCategories og velg "Edit Top 200 Rows". I "Name" fyller du inn første menypunkt, feks "Nyheter". I Sort fyller du inn 1. Trykk så på Enter og menypunktet lagres. Legg merke til at dette menypunktet automatisk fikk ID 1. Fyll så inn menypunt 2-5 på samme måte men øk Sort med 1 for hvert menypunkt. Vi velger følgende menypunkter i denne guiden:

Tabellen skal nå se slik ut:

Id       Name                 Sort
1         Nyheter                1
2         Tjenester             2
3         Om oss                3
4         Kontakt oss         4
5         Forsiden              5

Lagre tabellen.


OppummeringVi har nå opprettet en database med navn Minside, og en tabell i denne databasen som inneholder våre menypunkter / kategorier. Deretter har vi lagt inn 5 menypunkter med mulighet for sortering.

I del 3 av dette kurset skal vi se på hvordan vi kan hente ut menypunktene fra databasen og vise dem på vår nettside.WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210630.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker