Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Slik lager du en RSS feed i ASP.NET 2.0


Av: Øyvind A. Isaksen

Denne artikkelen viser hvordan du i ASP.NET 2.0 C# benytter XmlTextWriter objektet for å lage en RSS feed til din webside. Vi viser hvordan du sørger for at RSS Feed'en blir cache't for å minimere database trafikk, og hvordan du bygger den opp dynamisk ved å hente ut data fra din SQL database.Ønsket resultat
Illustrasjonsbilde


Opprett en fil i webprosjektet ditt med navnet "RSSDemo.aspx". Denne fila vil ha en code front kode (RSSDemo.aspx) og en code behind kode (RSSDemo.aspx.cs).

Vi tar utgangspunkt i at du allerede har en database med informasjon du ønsker å vise i din RSS Feed, en stored procedure som henter ut data og en databasekobling i web.config. I dette eksempelet består databasen av en tabell med feltene "id", "title", "description" og "date". Vår Stored Procedure har navnet "spNyheter" databasekoblingen i web.config har vi kalt "ConnectionString".Kode i Code front, RSSDemo.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="RSSDemo.aspx.cs" Inherits="RSSDemo" %>
<%@ OutputCache Duration="120" %>Kode i Code behind, RSSDemo.aspx.cs

using System.Data.SqlClient;
using System.Text;
using System.Xml;

namespace WebRessurs
{
    public partial class RSSdemo : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Response.Clear();
            Response.ContentType = "text/xml";
            XmlTextWriter rssFeed = new XmlTextWriter(Response.OutputStream, Encoding.UTF8);
            rssFeed.WriteStartDocument();

            // rss tag
            rssFeed.WriteStartElement("rss");
            rssFeed.WriteAttributeString("version", "2.0");

            // channel tag med RSS feed detaljer
            rssFeed.WriteStartElement("channel");
            rssFeed.WriteElementString("title", "WebRessurs RSS");
            rssFeed.WriteElementString("link", "http://www.webressurs.no");
            rssFeed.WriteElementString("description", "Siste saker fra WebRessurs.no");
            rssFeed.WriteElementString("copyright", "Copyright 2003 - 2008 WebRessurs.no. All rights reserved.");
            
            // Objekter for å koble til SQL database
            SqlConnection SqlCon;
            SqlCommand SqlCom;
            SqlDataReader SqlDR;

            // connection string
            SqlCon = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString());
            
            // stored procedure eller SQL command
            SqlCom = new SqlCommand("spNyheter", SqlCon);
            SqlCom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

            if (SqlCon.State == ConnectionState.Closed)
            {
                SqlCon.Open();
            }

            SqlDR = SqlCom.ExecuteReader();
            
            // Lopper gjennom innholdet fra databasen og legger det inn i RSS feed'en
            while (SqlDR.Read())
            {
                rssFeed.WriteStartElement("item");
                rssFeed.WriteElementString("title", SqlDR["Title"].ToString());
                rssFeed.WriteElementString("description", SqlDR["Description"].ToString());
                rssFeed.WriteElementString("link", "http://www.webressurs.no/main/kode/detalj.asp?kodeid=" + SqlDR["ID"]);
                rssFeed.WriteElementString("pubDate", SqlDR["Date"].ToString());
                rssFeed.WriteEndElement();
            }

            SqlDR.Close();
            SqlCon.Close();
            
            // Lukker alle tagger
            rssFeed.WriteEndElement();
            rssFeed.WriteEndElement();
            rssFeed.WriteEndDocument();
            rssFeed.Flush();
            rssFeed.Close();

        }
    }
}


WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 12328554.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker