Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Validering vhja funksjoner


Av: Øyvind A. Isaksen

Bruker en funksjon til å sjekke om et passord innehoder store og små bokstaver, ett/flere tall og lengden er over 10 tegn.<%
Function ValiderPWD(PWD)
4 KRITERIER SKAL OPPFYLLES
a = false Lengde
b = false Tall
c = false Store bokstaver
d = false Små bokstaver

ValiderPWD = False
Lengde = Len(PWD)

For i = 1 to Lengde

SJEKKER OM PASSORDET ER PÅ 10 TEGN ELLER MER
If (i > 9) then a = true

LAGER EWN VARIABEL (s) SOM INNEHOLDER FØRSTE TEGN I PASSORDET FØRSTE GANG LOOPEN GÅR, ANDRE TEGN ANDRE GANG LOOPEN GÅR OSV...
s = Right(Left(PWD,i),1)

SJEKKER OM PASSORDET (s) INNEHOLDER ET TALL
if IsNumeric(s) then b = True

SJEKKER OM PASSORDET INNEHOLDER STORE BOKSTAVER (CHR65-90 ER STORE BOKSTAVER)
For x = 65 to 90
   If (Right(s,1)) = chr(x) then c = true
next

SJEKKER OM PASSORDET INNEHOLDER SMÅ BOKSTAVER (CHR97-122 ER STORE BOKSTAVER)

For x = 97 to 122
   If (Right(s,1)) = chr(x) then d = true
next

Next

HVIS ALLE KRITERIER OPPNÅS SETTES VARIABELEN TIL TRUE
if a AND b AND c AND d then
   ValiderPWD = True
end if

End Function
MittPassord = "FGGt700AATJOO"

GODKJENT /IKKE GODKJENT PASSORD
if ValiderPWD(MittPassord) then
   Response.Write("Ditt passord er godkjent")
else
   Response.Write("Ditt passord er ikke godkjent")
end if
%

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14304008.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker