Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Bruk av funksjoner i ASP


Av: Øyvind A. Isaksen

Funksjoner i ASP, viser hvordan man bygger opp egne funksjoner samt litt om de faste innebygde funkjonene som allerede ligger i ASP


Summary: Useful ASP functions.Kjennetegnet på en funksjon er at den returnerer en verdi. Ofte må en funksjon ha argumenter for å fungere. Et argument

er en slags input til funksjonen.

For å enkelt beskrive Syntaxen i en funksjon, kan vi titte på en enkel funksjon som legger sammen 2 tall:


--------------------------------------------------------


<%
Function LeggSammen(tall1,tall2)
LeggSammen = tall1 + tall2
end function

Response.Write(leggsammen(5,10))
%>Argumentene her er 5 og 10, det er disse tallene som blir puttet inn i funksjonen. Resultatet som skrives ut i

Response.Write er 15, fordi 5+10=15.


--------------------------------------------------------


Det finnes som sagt mange faste funksjoner i ASP, som f.eks Ucase og Lcase. Ucase er en funksjon som gjørm om inngoldet

av en tekststreng til kun store bokstaver:


<%
innhold = "dette Er liTT sToRE og Små BokStaver."
Response.Write(Ucase(innhold))
%>


Output av denne funksjonen vil da bli:
DETTE ER LITT STORE OG SMÅ BOKSTAVER.


--------------------------------------------------------


En annen nyttig funksjon er "Replace", den kan bytte ut innholdet av en streng med noe annet. Feks:


<%
innhold = "Denne x teksten x inneholder x noen x tegn x som x ikke x skal x være x her x"
Response.Write(replace(innhold,"x",""))
%>


Her vil alle X-ene i teksten bli byttet ut med blank(""), og output vil da bli:
Denne teksten inneholder noen tegn som ikke skal være her


--------------------------------------------------------


Ved hjelp av SPLIT-funksjonen kan man dele opp en streng i flere biter. Argumentene til funksjonen er hva som skal

splittes, og hvordan det skal gjøres:


<%
innhold = "Volvo;Opel;BMW;Ferrari"
splittet = split(innhold,";")

Response.Write(splittet(0) & "<br>")
Response.Write(splittet(1) & "<br>")
Response.Write(splittet(2) & "<br>")
Response.Write(splittet(3) & "<br>")
%>


Her splittes innholdet av varialbelen "innhold" der hvor tegnet ";" forekommer. Det vil mao si at strengen

splittesmellom hvert bilmerke. Innholdet legges i en Array, som vi deretter skriver ut.

Output blir slik:

Volvo
Opel
BMW
Ferrari


--------------------------------------------------------


Instr er en funksjon som leter etter / sjekker om en string inneholder f.eks et ord:


<%
innhold = "InStr brukes for å lete etter en forekomst i en string"
Response.Write(instr(innhold,"en"))
%>


Her sjekker funksjonen om variabelen "innhold" inneholder ordet "en". Ordet en begynner 31 bokstaver inn i stringen, og

output av funksjonen blir derfor: "31".


--------------------------------------------------------


Randomize-funksjonen kan brukes til bla. å hente et tilfeldig tips på din webside:

<%
dim tips(10)

tips(1) = "Dette er tips 1"
tips(2) = "Dette er tips 2"
tips(3) = "Dette er tips 3"
tips(4) = "Dette er tips 4"
tips(5) = "Dette er tips 5"
tips(6) = "Dette er tips 6"
tips(7) = "Dette er tips 7"
tips(8) = "Dette er tips 8"
tips(9) = "Dette er tips 9"
tips(10) = "Dette er tips 10"


Function TilfeldigTips(maxTall)
Randomize()
TilfeldigTips = int(maxTall * RND) + 1
End Function


Dim strTips
strTips = tips(TilfeldigTips(10))

Response.Write(strTips)
%>


Her vil output være ett av tipsene fra 1 til 10. Når browseren re-loades vil tipset skifte.


--------------------------------------------------------


Randomize i en funksjon:

<%
Function TilfeldigTall(minTall,maxTall)
Randomize()
TilfeldigTall = int(((maxTall-minTall)*rnd) + minTall)
end function

Response.Write("Tallet er: " & TilfeldigTall(1,10))
%>


--------------------------------------------------------


Randomize uten bruk av funksjon:


<%
Generere er tilfeldig tall kalt Random_Number
Randomize

Setter min og max verdier
Min = 2
Max = 10

Kaller opp RND kommandoen
Random_Number = Int(((Max-Min+1) * Rnd) + Min)

Viser det tilfeldige nummeret
Response.Write "Random Number = " & Random_Number & "<br>"
%>


--------------------------------------------------------


Håper dette ga et lite innblikk i hvordan funksjoner kan nyttes i ASP!

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13586066.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker