Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Kommunikasjon ASP og database (SQL-Server)


Av: Øyvind A. Isaksen

Dette innlegget viser hvordan man kan legge inn og lese fra en database vhja ASP/SQL (f.eks en gjestebok). Eksempelet inneholder 3 filer, en som leser fra databasen, en som brukes til å fylle inn data (vanlig HTML-form) og en som prosesserer denne dataenLese fra en database:

<%
dim rsGjestebok

ConnString = "provider=SQLOLEDB; data source=SERVERNAVN; database=DATABASENAVN; UID=sa; PWD=PASSORD;"
SQL = "SELECT navn, innlegg, dato FROM tblGjestebok ORDER BY innleggID desc"

Henter ut infoen fra databasen:

set rsGjestebok = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsGjestebok.Open SQL,ConnString

DO WHILE NOT rsGjestebok.EOF

navn = rsGjestebok.Fields("navn")
innlegg = rsGjestebok.Fields("innlegg")
dato = rsGjestebok.Fields("dato")

Response.Write("<i>" & innlegg & "</i><br>")
Response.Write("Skrevet av: " & navn & "<br>")
Response.Write("Postet: " & dato)
Response.Write("<hr>")

rsGjestebok.MoveNext
LOOP

rsGjestebok.Close
set rsGjestebok = nothing

%>Vanlig FORM der brukeren legger inn info:

Denne fila inneholder en Form (som sender innlegget til en neste fil som prosesserer formen):

<h1>Gjestebok</h1>

<form name="frmGjestebok" action="lagre.asp" method="post">

<table width ="490" border="0" valign="top" align="left">
<tr valign="top" align="left">
<td width="90">Navn:</td>
<td width="400"><input type="text" name="txtNavn"></td>
</tr>
<tr valign="top" align="left">
<td width="90">Innlegg:</td>
<td width="400"><textarea name="txtInnlegg" cols="40" rows="5"></textarea></td>
</tr>
<tr valign="top" align="left">
<td width="90"></td>
<td width="400"><input type="submit" value="Legg inn..."></td>
</tr>
</table>

</form>Fil som prosesserer innholdet fra formen (legger inn i databasen):

<%
dim cnGjestebok
navn=Request.Form("txtNavn")
innlegg=Request.Form("txtInnlegg")

Hacking sikkerhet:
navn=server.HTMLEncode(navn)
navn=replace(navn,"","")
innlegg=server.HTMLEncode(innlegg)
innlegg=replace(innlegg,"","")

SQL = "Insert into tblGjestebok (navn,innlegg) VALUES (" & navn & "," & innlegg & ")"
ConnString = "provider=SQLOLEDB; data source=SERVERNAVN; database=DATABASENAVN; UID=sa; PWD=PASSORD;"

set cnGjestebok = server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnGjestebok.Open ConnString
cnGjestebok.Execute SQL
cnGjestebok.Close
set cnGjestebok = nothing

Response.Redirect("main.asp?side=gjestebok")
%>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14210637.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker